Velkommen til Gunilla Henriksson Web Galleri.

Forside.

    Menu.

 

Gunilla Henriksson er født i Sverige, og har boet i Danmark i mange år.


Gunilla er blevet helt grebet af at skildre Møns Klint på grund af klintensspændende og fortryllende form.
Denne første lille udstilling i Danmark, er derfor en hyldest til Møns Klint.

Hun henter sin inspiration fra naturen og fra fremmede kulturer og kan lide at udtrykke sig kreativt. Hun
"skaber" alt fra malerier, udsmykning af møbler og mosaik, til ornamentik og foto.
Gunilla er autodidakt og har modtaget undervisning i billedkunst på diverse kurser.
Det kursus, der har inspireret hende mest, var undervisningen på en kunstskole i Hanoi.
Her lærte hun traditionel vietnamesisk lakteknik

I mange år har Gunilla været involveret i forskellige kulturelle aktiviteter. Hun har bl.a været koordinator for
kunst-/fotoudstillinger og for musik-/teaterarrangementer.
I flere år har hun også været aktivt medlem af en afrikansk dansegruppe.

Hendes største interesse har altid været fremmede kulturer. Hun er uddannet antropolog på Københavns
Universitet og har arbejdet i forskellige udviklingsprojekter både i Afrika og Sydøstasien.

Ved siden af arbejdet rundt i verden har hendes interesse for kunst og tegning/maling ført til undervisning
af bl.a. børn i Pakistan. Et år boede hun i Niger, Vest Afrika, hvor hun i perioder tilbragte sin tid ude i
Sahelørkenen sammen med en nomadebefolkning. Disse mennesker var interesserede i at lære
sig at tegne, så Gunilla underviste dem i skyggen under et stort Baobabtræ.

Selv betragter Gunilla sig ikke som billedkunstner, men snarere som visuel formidler af kultur og natur.
Det at udtrykke sig kreativt, er en del af hendes livsprojekt.

Gunilla har haft udstilling på Klintholm Havn Centret på Møn, I 2009, med teamaet "Vinterklinten".

Hun har gennem 'Møns-Guide' fået oprettet dette web galleri, hvor man kan se hendes malerier.

Henvendelse : Gunilla Henriksson : Mobil: 30 30 50 43 : E-mail: guk_hen@hotmail.com