Havneslottet
Havneslottet i Stege. År ?.
Havneslottet i Stege. Med Damperen Codan.
Damperen er sansynligvis S/S Stege på 58 NRT. Der sejlede på ruten Stege – Kalvehave fra 1896- 1918.
Damperen er sansynligvis S/S Ulf på 25 NRT. Der sejlede på ruten Stege – Kalvehave fra 1905-1919.
Damperen er S/S Codan på 94 NRT. Der sejlede på ruten Stege – Kalvehave fra 1916–1934. I 1935 solgt til Dampskibsselskabet Øresund. I 1941 beslaglagde den tyske værnemagt. S/S Codan forliste i slutningen af 2 verdenskrig.
Damperen er sandsynligvis M/S Stege. Som blev bygget i 1911 i Kiel og solt til Møns Dampskibsselskab i 1917-1930.
Kalvehavebanens rutebil færges over med Kalvehave-Kosterfærgen i staren af 1930-erne.
Møns kommunale Automobilselskabs ca. 1920.
Vognmand Kanstrups vogne 1934.
Havneslottet.
Model af Havneslottet. Foto er lån af:  www.moenantikvariat.dk


Havneslottet i Stege blev indviet i 1910. Bygning var bygget i bindingsværk,

som man brugte på det tidspunkt, dvs. det blev bygget som et træskelet med mursten og vinduer imellem, murværket var pudset og kalket i hvidt. Bygning ligner til forveksling en lille herregård på to etager. Med et lille tårn med ur i som men kan se fra fire sider, i toppen

af spiret sad der en vejr sejlbåd, så man kunne se hvor vinden kom fra.

Tårne fungerer samtidigt, som et pejlemærke for dampskibene, både dag og nat,

da der om natten var lys i tårnet. På den mådet kunne dampskibene se Stege havn

når de andløb Stege Bugt. Bygning blev designet af arkitekten Cajus Novi.


Cajus Theophilus Novi:

Født Petersen (6. marts 1878 i København og døde 16. september 1965)

Han var en dansk arkitekt, kunstformidler og maler. Han tog navneforandring fra Petersen

til det italienskklingende Novi. Den 21. februar 1899.

 

Havneslottet fungerede, som en ekspeditionsbygning for damp skibstrafikken til og fra Møn. Bygningen var bl.a. indrettet med ventesale til første og anden klasses passagerer.

Samt et havnekontor og bolig for havnefogeden. Møns Dampskibsselskab som i starten sejlede på ruten Stege –Kalvehave lagde til ved havneslottet.

Selskabet blev stiftet ved en kreds af beboere på Møn, der den 6. oktober 1896. Startede A/S Møns Dampskibsselskab. Selskabet nåede at blive 38 år, før de den 1. april 1934.

Måtte gå i frivillig likvidation. Selskabet havde bl.a. følgende skibe:


1896 S/S Stege på 58 NRT og bygget som isbryder på Københavns skibsværft. Den blev i 1918 solgt til Sverige og ombygget til tankskib, den fik navnet Koptra.

1905 S/S Ulf på 25 NRT. Som i 1919 blev solgt til Norge.

1916–1934 S/S Codan på 94 NRT. Som også blev bygget på Københavns skibsværft, den blev i 1935 solgt til Dampskibsselskabet Øresund.

1917 M/S Stege. Der blev bygget i 1911 i Kiel, med navnet Albert Ballin.

Den blev i 1930 solgt til Tyskland.


I 1896 sejlede S/S Stege på ruten Stege – Kalvehave, og i 1916 blev den nye færge S/S Codan indsat på ruten, for at hjælpe på overfarten. I 1918 blev S/S Stege solgt til Sverige.

I 1920 blev den nye færge M/S Stege så indsat på ruten, fremtil 1930.

S/S Codan sejlede på ruten ind til Møns D/S. indstillede driften i 1934.

Fra 1934 til 1935 sejlede S/S Codan på ruten Stege – København til lavpris: Enkelt til 3 Kr. og dobbelt til 4 Kr. S/S Codan blev i 1935 solgt til Dampskibsselskabet Øresund,

der skiftede navn til Bellevue. I 1941 beslaglagde den tyske værnemagt den og gav den navnet Vineta. S/S Codan forliste i slutningen af 2 verdenskrig.


i 20'erne fik Møns D/S. hård konkurrence, på overfarten fra Koster til Kalvehave.

For at gøre den tur hurtigere, oprettede man den 3. juli 1920 I/S Møns Kommunale Automobilselskab. Som senere blev til I/S Møns Omnibusser. De havde bus ture der gik

fra Stege Havn til Østmøn og Vestmøn, og tilbage igen til Stege Havn, herfra gik så bus til Havnen i Koster, hvor man så tog færgen over til Kalvehave Havn. Den tur var betydelig hurtigere, en tur der gik med Møns D/S. fra Stege til Kalvehave. Og i 1930erne kunne men så køre med bus fra Stege til Præstø og Fakse og videre derfra med tog til Næstved eller København. Det var ikke kun busser der tog over Koster – Kalvehave, bilerne begyndte hurtigt at vinde frem i bybilledet.  Det var nu muligt at køre fra København til Møn i bil,

og lastbilerne overtog nu alt gods trafikken til og fra Møn. I 1934 måtte A/S Møns D/S.

se sig slået af tidens udvikling, der var ikke længere brug for den lokale damper,

og man var samtidig gået i gang med planlægningen af en broforbindelse til Møn.

Så den 1. april 1934 Måtte de så gå i frivillig likvidation.


Havneslottet var ikke længere omdrejningspunktet på havnen. Ventesalene var der ikke brug for, og de tomme rum blev gennem årene brugt til flere forskellige formål.

Dansk Arbejdsmandsforbund, senere SID  havde kontor i bygningen efter en periode at have holdt til i den tidligere DFDS-ekspedition som havde haft ruten Stege – København

fra 1866 til 1930. De lå på den anden side af kanalen, hvor Møns Stenhuggeri ligger i dag.


En del af huset blev også i en periode benyttet som boliger.

I forbindelse med Stege Skoles ombygning i 1935 blev den en overgang brugt som skole.

Under krigen fungerede det som hovedkvarter for den tyske belægning på Møn. 

Bygningen blev revet ned efter pres fra omkringboende af hensyn til udsigten  undskyldningen var, efter hvad man siger at bygningen var gammel og faldefærdig. Men tømmeret fra bygningen, var alligevel ikke dårligere end at, det senere kunne bruges. Nedrivningen startede i 1961, hvor tårnet forsvandt, og selve bygningen

blev fjernet i 1965. Spiret fra Havneslottet befinder sig på Møns museum i Stege.


Idag står der en model af Havneslottet, på samme sted hvor det gamle Havneslot stod.