Møns broen
Færge i mellem Koster og Kalvehave.
Færge i mellem Koster og Kalvehave.
Færge i mellem Koster og Kalvehave.
Dronning Alexandrine broen.
Anker Dolleris Engelund blev født den 30. maj 1889 i Randers og døde den 6.
Dronning Alexandrine broen.
Fundamentet til betonpillerne.
Sænkekasse til betonpillerne.
Jernbuerne til betonbuerne.
Jernbuerne til betonbuerne.
Jernskelettet til betonpillerne.
indvielse af Dronning Alexandrine broen ( Møns Bro ), af hendes majestæt Dronning Alexandrine. Den 30. maj 1943.
Den sidste sejltur for Koster til Kalvehave med Færgen Gudrun.
Dæmning fra Møn til Bogø.
Dronning Alexandrine broen, hedder for mange blot Mønsbroen. Danmarks smukkeste bro- på Danmarks kønneste sted-.


Allerede i 1890’erne, da man projekterede jernbanen fra Vordingborg til Kalvehave, var der ønsker fremme om at forlænge strækningen til Stege, og det skulle ske via en bro over Ulvsund mellem Kalvehave og Koster. Det blev dog ved ønskerne, og forbindelsen blev som hidtil varetaget af færger.


Fra starten af 1920'erne eksploderede anvendelsen af automobiler, og da disse også blev større og større, måtte Præstø Amt, der drev færgefarten, bygge op til flere nye færger,

der kunne honorere de stigende krav, og ønsket om en vejbro blev stadig mere aktuelt.Planlægning af broen kom rigtigt i gang i 1934, efter at Ministeriet havde meddelt Amtsrådet at man påtænkte, at opkræve vareafgift på varer som skulle overføres. Så den 10. december 1934 blev der så afholdt et møde efter initiativ af Møns Landboforening, hvor man dels protesterede i mod de planlagte vareafgifter, på varer som skulle overføres med færgerne i mellem Koster og Kalvehave.Som det andet punkt på dagsorden, var at få nedsat et udvalg som kan rette de fornødne henvendelser, og for at fremme arbejdet hurtigst muligt, på at få en fast forbindelse fra Koster til Kalvehave, og de spørgsmål, der eventuelt måtte være i den forbindelse.

Og efter 4 års hårdt arbejde, gav det så bonus, da Ministeriet for Offentlige Arbejder i 1938, gav grønt lys til at påbegynde arbejdet på en bro forbindelse,

over Ulvsund i mellem Koster til Kalvehave.


Projekteringen på broen blev Danmarks store brobygger, bygningsingeniør Anker Engelund.


Anker Dolleris Engelund blev født den 30. maj 1889 i Randers og døde den 6. juni 1961 i København. Han var en dansk bygningsingeniør, professor i bygningsstatik,

og rektor for Den Polytekniske Læreanstalt fra 1941 til 1959. Han voksede op i København og Aalborg. Han blev uddannet som ingeniør ved Polyteknisk Læreanstalt, og fik derefter ansættelse i DSB. I 1920'erne stod han for bygningen af mange af de broer, der for første gang bandt de danske landsdele sammen. Han blev dermed kendt som Danmarks store brobygger. Han har projekteret mange af sin tids kendte broer som bl.a. 

Kong Christian den X's Bro i 1930, Storstrømsbroen i 1937, Vilsundbroen i 1939, Dronning Alexandrines Bro i 1943, og Munkholmbroen i 1952, og har desuden lavet skitseprojekter til broer som der først blev opført i ændret form efter hans død i 1961. Han var kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen og Dannebrogsmand.

 

Han fik efter sin død en vej i Lyngby opkaldt efter sig (Anker Engelunds Vej).1. juni 1939 startede arbejde på broen.

Det var ikke noget nemt arbejde for der var mange ting at tage hensyn til, og som der kunne gå galt, da krigen brød ud, var der tale om at stoppe alt arbejdet på broen, og vente indtil krigen var slut. Det skete heldigvis ikke, og arbejdet på broen kunne fortsætte.

 

Det største problem var at få støbt pillerne som var det bærende punkt på broen.

Pillerne blev bygget ved hjælp af sænkekasser, der blev placeret på havbunden.

Forneden i sænkekasser var der et ca. 2 m højt hulrum, som blev tømt for vand ved

hjælp af trykluft. Derefter kunne arbejderen sendes ned gennem en luftsluse for at fylde sænkekassen med beton. Det var et ubehageligt- og heller ikke ufarligt- arbejde, men det blev dog gennemført uden alvorlige uheld.De store stilladser til jernbetonbuerne blev bygget på et stillads på land.

Når de var færdige, blev de sejlet på flåder til det sted, hvor buen skulle bygges.

Dette arbejde krævede stille vejr og roligt vand og det var et af de største problemer i forbindelse med byggeriet.Opførelsen af de 12 piller og 10 buer af jernbeton blev udført af firmaet A. Jespersen & Søn, og de brugte ca. 20.000 kubikmeter beton til arbejdet.

Efterhånden nærmede broarbejdet sin afslutning, og omkring 400 arbejdsmænd havde været beskæftiget i brobyggeriet, og selvom der var krig, stod broen færdig i 1943.30. maj 1943 på Danmarks store brobyggers Anker Engelund 54 års fødselsdag.

Blev Dronning Alexandrines Bro så indviet af hendes majestæt Dronning Alexandrine.

En smukkere gave kunne Anker Engelund, dog ikke have ønsket sig.Ved samme lejlighed ophørte færgefarten mellem Koster og Kalvehave. Færgerne, Gudrun og Koster, blev dog ikke overflødige på den baggrund.


For I forbindelse med bygningen af Dronning Alexandrines bro,
blev der på samme tidspunkt bygget en dæmning fra Møn til Bogø, og der var på Bogø i 1942 igangsat byggeri af et færgeleje, sådan at der kom fast færgefart mellem Bogø og Stubbekøbing. I bund og grund en meget omfattende beslutning; man kunne med disse nyetableringer komme fra landsdel til landsdel, mellem store og mindre øer, uden problemer.
Broen, er en 2 spors buebro, som er 745,5 meter lang og 9,75 meter bred. Den har en

Spændvidde på min 23,85 meter, og på max 127,5 meter. Den er på det højste sted 26 meter, og med 13 fag. Dronning Alexandrine bro, hedder for mange blot Mønsbroen. Danmarks smukkeste bro- på Danmarks kønneste sted-.