Møns Fyr
Møns Fyr.
Møns Fyr.
Møns Fyr.
Møns Fyr.
Møns Fyr.
Møns Fyr.

Møns Fyr er det gamle udkigs hus på den sydøstligste side af Møn.

Herfra kunne man registrere alle skibe, der sejlede til og fra Østersøen

under den kolde krig. Her sad gamle fyrmestre, kaptajner og officerer fra flåden,

der havde kendskab til Warszawa pagtens skibe og fly.

De observerede, nedskrev og vider sendte oplysninger om skibe der havde kurs mod og fra indsejlingen til Kadetrenden. I 1963 kom de første oplysninger, om de skibe der siden hen var meget tæt på, at starte den 3 verdenskrig, herfra den vestlige del af Østersøen.

Så Cuba krisen startede faktisk her i farvandet foran Møns Klint.


Fyrbebyggelsen ligger på lejet grund, ejet af Klintholm Gods. 

Bygningen med fyrtårnet var også bolig for fyrmesteren med udhus over gården, og blev bygget af Farvandsvæsenet i 1845. Maskinhuset øst for disse to bygninger kom til senere, ligesom det vinkelbyggede hus vest for med boliger for fyrpasser og maskinmester. Seneste tilkomne bygning er kystudkigshuset længst mod øst, som er bygget i 1960-70erne, hvilket byggestilen med et vist modernistisk islæt, også tydeligt afslører. De øvrige bygninger er bygget i en traditionel, klassicistisk inspireret byggeskik.


Isoleret placeret, bag klippet hæk og stakit og med den officielle status,

som området besidder, har den lille fyrbebyggelse været sit eget samfund (3 familier i en børnerig tid) i kontrast til det fiskersamfund, fyret blev placeret i.

I området, Hampeland, ligger flere fiskerhuse og en mølle, og lokaliteten

benævnes Fiskerhusene, mens vigen betegnes Faxhulen på kortet fra 1835.


Møns Fyr bruges idag til udlejning af Camping Møns Klint.