Møns Museum
Mølleporten og ved siden af Empiregården / Møns Museum. 2011. Foto er lån af:  www.moenantikvariat.dk
Mølleporten og foran Empiregården / Møns Museum.


Som så mange andre byer lå Stege i middelalderen beskyttet af en ringmur, i denne var der tre byporte, og den ene

af disse, Mølleporten, bygget i slutningen af 1400-tallet, står der stadig den, fungerer i dag som vartegn for byen.

Umiddelbart inden for Mølleporten, for enden af byens hovedstrøg, Storegade, ligger en købmandsgård, oprindelig opført 1780 som en af de betydeligste købmandsgårde i Stege, af den lokale bygmester Chr.

 

Empiregården. 2012.

Gottlieb Kyns opførte i 1813 en ny hovedbygning, som lå på hans afdøde svigerfars kun 30 år gamle købmandsgård, for at få plads til helt moderne forhold. Gården blev opført af den velhavende købmand Hendrich Krænchel som bygherre. Han indrettede den til beboelse, dog med butik i den vestlige ende. Denne bygning kaldes i dag Empiregården, og huser den ene afdeling af Møns Museum med udstillinger, af traditionelle kulturhistoriske genstande. Møns Museum åbnede i 1914, Museet fik til huse i Steges gamle præstegård,

Steges gamle præstegård. 2012.

Præstegården ligger umiddelbart nord for kirken, midt i Stege by.

Bygning er opført i 1694. I 1774 brændte en del af præstegården, dog ikke hovedfløjen. Præstegården overgik fra kirkelig til privat eje i 1740erne, og fungerede frem til 1870erne som provstebolig. Øst- og vestfløjen stammer sandsynligvis fra sidst i 1700-tallet. Fra 1914 til 1954 havde Møns Museum til huse i Præstegården. Hoved-, øst, og vestfløj har siden 1989 tilhørt Sct. Hans Kirkes menighedsråd også kendt under navnet, De frie.

Møns Museum. / Empiregården.

I 1958 flyttede museet ind i sine nuværende omgivelser i Empiregården. Optakten til oprettelsen af Møns Museum fandt sted, da en gruppe mønboer begyndte, at indsamle genstande til en kulturhistorisk udstilling på hotel Skandinavien i Stege i 1902.  Man blev hurtigt klar over, at der på Møn var mange interessante genstande, så i 1913 oprettede fremtrædende mønske mænd, en komité til oprettelse af et mønsk museum, og kort tid efter, kunne man i avisen læse, om de første indleverede genstande. 

Theodor Andersen Budsene.


Heriblandt var en ca. 4000 år gammel urne, skænket af Theodor Andersen Busene, samt 18

 

På billedet ses konsul C. Hages gård ved Storegade 4.skydeplader skænket af Stege Byråd. 


På billedet ses konsul C. Hages gård ved Storegade 4, og foran den ser vi de tre bomme, der i forlængelse af hinanden afspærrede byen i Storegades vestlige ende.


Poul 'Bødker' Petersen. Orgel / Lirekasse fra en gang i 1800-tallet.

En af udstillingens mere specielle genstande, er et lille instrument, der ser ud som et orgel, men som også kan fungere som  lirekasse. Det er bygget af den lokale spillemand

Poul 'Bødker' Petersen  i 1800-tallet, og skal efter sigende, have været benyttet rundt omkring i øens kirker,  måske ved bryllupper og ved andre lejligheder, hvor der skulle gøres noget ekstra ud af musikken.

 


Møns Museum rummer i dag genstande fra forhistorisk tid til i dag.