Pavillonen

Historie om Klintepavillonen på Møns Klint.

Møns Klint Cafeteria fra 2003.
 Hotel Store Klint, og GeoCenter Møns Klint. 2012
Pavillonen på Store Klint.
Pavillonen på Store Klint.
Pavillonen på Store Klint.
Pavillonen på Store Klint.
Møns Klint Cafeteria.
Hotel Store Klint.
Hotel Store Klint.
Hotel Store Klint.
Hotel Store Klint.
Hotel Store Klint, og GeoCenter Møns Klint.
Hendes Majestæt, Dronningen Margrethe II, ved indvielsen, af GeoCenter Møns Klint. Den 29 Maj 2007.
Geoenter Møns Klint. 2012-2013.C

Der har i langt over 100 år været gæster til Møns Klint, gæsterne kunne bruge faciliteterne på Store Klint. Som på dette foto, af Møns Klint Cafeteria fra 2003.
Til at begynde med ruf, senere pavillonen.

Den liggende gæst fik hotel stillet til rådighed.

Fra Store Klint var der udsigt til Østersøen og Møns Klint.Der kunne spises, leges og gås vandreture i Klinteskoven.

På stranden kunne der samles skrivekridt, forsteninger og sten.

Gæsterne var lokale og turister fra Danmark og udlandet.
Pavillon- og hotelområdet lå som en stor lysning i skoven.

En dyb kløft ved vejen, lige før man kommer ind til pladsen,

gav oplevelsen af at befinde sig på et plateau, en hylde i landskabet.

På foto fra 2012 ser du Hotel Store Klint, og GeoCenter Møns Klint.Før pavillonen blev opført i 1895 var der en ruf på stedet, sandsynligvis opført i midten af 1800tallet, og nedrevet i begyndelsen af 1890erne. Bygherre og ejer var Knud Jensen, kaldet Store Knud. Ruf og moslysthus fungerede som traktørsted med beværtning af klintebesøgende. Gæsterne kunne nyde drikkevarer som øl, vand og kaffe.


Pavillonen på Store Klint blev opført 1895. Bygherre: Hotelejer R.B. Christensen, Stege.

Tegning: Tømrermester L. Henriksen, Stege. Pavillonen i stil med skovpavillonen blev bygget i bindingsværk. Pavillonen bestod af en sal med restaurant og et lokale, som blev brugt til køkkenfunktioner. I de senere år tjente køkkenet på hotellet, som køkken for pavillonen. Der var servering udenfor, langs østsiden af pavillonen mod Store Klint. 

I 1926 kom der veranda til mod øst og syd, uden om salen, og et lokale med bar mod nord. 


I 1930erne kom der toiletter til og i 1942 glasveranda.


I 1969 fik pavillonen  en tilbygning med ydervæg i mur mod nord og vest,

og indgang fra nord.


Der blev taget hul i salens væg mod nord med gang mellem salen og cafeteriadisken.


Forandringerne blev udført af bygmester John Jørgensen, Magleby, og murermester

Finn Moestrup Andersen, Stege, i samarbejde med overskovfoged Helgesen. 


Stilen var i stil med tidens, 1960ernes, sportshalsbyggeri på landet.

Fra 1969 fungerede pavillonen som restaurant med servering i salen, og som cafeteria

med disk til selvbetjening. Gæsterne til cafeteriaet satte sig indendørs i glasverandaen

og udendørs på terrassen mod nord. Den nye funktion afspejledes i navneændringen: Møns Klint Cafeteria.


Den oprindelige pavillon var bevaret i sin grundlæggende form fra 1895 til 2005.

Pavillonen forblev bag tilbygningen ved ombygningen i 1969.


Det blev også den sidste store ombygning, for i 2005 blev Klinte pavillonen nedrevet,

for at gør plads til et nyere og mere moderne formidlingscenter.


Hotel Store Klint bevares og vil i det kommende formidlingscenter huse blandt andet skoletjenesten.


Før Hotel Store Klint opførtes i 1910, var der et tidligere Hotel Store Klint.

Det blev tegnet og opført i år 1900, muligvis af samme tømrermester, L. Henriksen, Stege, som opførte pavillonen. Hotellet blev placeret i retning mod Freuchens Pynt, i flugt med Pavillonen på Store Klint. Det blev bygget i bindingsværk, ligesom pavillonen på Store Klint.

Bygningen skulle have rummet 20 værelser, læsestue. spisestue med videre.


Køkkenet i Pavillonen på Store Klint skullet fungere som køkken for hotellet.

Hotellet var væk før opførelsen af det nuværende Hotel Store Klint i 1910.

Bygherre var RB. Christensen og sønnerne H.C.R. Christensen og R.B. Christensen.

Hotellet blev bygget i herregårdsstil, som parafrase over herregårdshovedbygning.


Bygningen er grundmuret, der var stue, 1. og 2. sal og havestue mod syd

med trappe ned til grunden. Der var terrasse på 1. og 2. sal mod syd.

Indgangen var fra et dør parti mod øst og mod nord.


Der blev indrettet have mod øst i engelsk havestil og der var stier mellem hotellet og pavillonen til brug for personale og liggende gæster, som spiste i pavillonen.

Bygningen fungerede som hotel i sommerhalvåret for hotelgæster og bolig

for personalet, som boede i værelser på 2 sal.

Hotellet, der kun har været beboet i sommerhalvåret, fungerede som sådan frem til 2002.i 2006 opføres et moderne formidlingscenter, Geocenter Møns Klint, ved siden af Hotel Store Klint, der stod færdig i 2007.
Den 29. Maj 2007 indviede Hendes Majestæt, Dronningen Margrethe II,

GeoCenter Møns Klint.
GeoCenter Møns Klint er et geologi- og naturcenter, der fortæller den spændende historie om Danmarks geologiske udvikling og om naturen på Møns Klint.

Du kan blandt andet opleve livet i kridt havet, løfte bjerge, gå igennem istidens gletsjere, lave dit eget klinteskred, deltage i aktiviteter og komme på ture med naturvejlederne, eller se 5 af landets bedste kunstneres bud, på Danmarks og Møns Klints geologiske tilblivelse.